top of page

शिक्षणगंगा 
फिनलंडमधून आपल्या दारी 

हेरंब व शिरीन कुलकर्णी 

Cover Front.jpg
Cover Front.jpg
प्रस्तावना - श्री अविनाश धर्माधिकारी
प्रस्तावना - श्री अविनाश धर्माधिकारी
00:00 / 08:06
लेखकांचे मनोगत आणि बरेच काही....
लेखकांचे मनोगत आणि बरेच काही....
00:00 / 09:35
शिक्षणगंगा - लेखकांचे मत
00:00 / 00:46
फिनलंड - आंतरराष्ट्रीय पिसा चाचणीचे निकाल
00:00 / 03:10
फिनलंड - आंतरराष्ट्रीय पिसा चाचणी निकाल

प्रकरण २: यशस्वी फिनलंड 

फिनलंड : शिक्षणावरील खर्च
फिनलंड : शिक्षणावरील खर्च
00:00 / 01:30

प्रकरण ३ - फिनलंडमधील बालशिक्षण 

जुनी व नवी शिक्षण प्रक्रिया
जुनी व नवी शिक्षण प्रक्रिया
00:00 / 02:57

प्रकरण ६ - फिनलंडमधील शालेय शिक्षण - पहिली ते नववी

अभ्याक्रमातून कौशल्य विकास
अभ्याक्रमातून कौशल्य विकास
00:00 / 03:59

प्रकरण ६ - फिनलंडमधील शालेय शिक्षण - पहिली ते नववी

प्रीस्कूल - फ्री प्ले आणि स्वयंशिस्त
00:00 / 03:08
प्रीस्कूल - फ्री प्ले आणि स्वयंशिस्त

प्रकरण - ४ पूर्व प्राथमिक शिक्षण

पाठ्यक्रम आणि विषय
पाठ्यक्रम आणि विषय
00:00 / 04:11

प्रकरण ६ - फिनलंडमधील शालेय शिक्षण - पहिली ते नववी

फिनलंडचे शैक्षणिक मॉडेल
फिनलंडचे शैक्षणिक मॉडेल
00:00 / 09:03

प्रकरण ६ - फिनलंडमधील शालेय शिक्षण - पहिली ते नववी

bottom of page